Calmon Stegmotorteknik AB

Calmon integritetspolicy

Calmon lagrar person­uppgifter rörande leverantörer, potentiella leverantörer, kunder, potentiella kunder och potentiella anställda. Syftet med informationen är att vidmakthålla och vidareutveckla våra kund- och leverantörs­relationer, att skapa nya kund- och leverantörs­relationer och att rekrytera lämpliga medarbetare. Uppgifterna samlar vi in när du kontaktar oss (t.ex. per mejl, telefon eller brev), via andra publikationer, när vi kontaktar dig per telefon och via på nätet publicerad information. Information som du publicerat, berättat för oss eller sänt oss, utan speciellt förbehåll, anser vi att du samtyckt till att vi också lagrar och bearbetar för ovanstående syften. Calmon förmedlar inga person­uppgifter till tredje part såvida vi inte av svensk lag blir ålagda detta. Alla person­uppgifter lagrar och hanterar vi på vår egen server belägen i Svängsta. Vi skyddar dina person­uppgifter med samma omsorg som vi skyddar vår egen information.

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor rörande vår hantering eller lagring av personuppgifter eller vill ha tillgång till den information vi lagrat om dig.

Magnus Larsson, VD.