Calmon Stegmotorteknik AB

Unika verktyg

Oscilloskopbild från rörelseanalys, motor i momentmätbänk och klimatkammare

Calmon har en lång historia av unika verktyg. Ända från starten 1989 har vi haft unik utrustning för analys av stegmotor­styrningar. Verktygen har hjälpt oss att öka vår förståelse för hur motor, drivsteg, mjukvara och mekanik samverkar. Bra verktyg har gjort oss ledande experter på utveckling av motorstyrningar för små motorer. Vi har efterhand köpt och utvecklat utrustning för att lösa de problem vi stött på. Vår strävan att ha utrustning i toppklass har gett oss ett unikt labb för utveckling av kraftelektronik, elektronik, mjukvara och finmekanik för motorstyrningar och andra industriella tillämpningar. Vi hjälper er mäta.

Oscilloskopbild från rörelseanalys

Rörelse­analys

Rörelseanalys används för att utveckla, verifiera och optimera noggrannhet och hastighet i alla slags motorstyrningar. Det är en mycket effektiv metod att hitta och ta till vara outnyttjad potential i produkter. Läs mer

Kurvor från realtidsanalys på ett oscilloskop

Realtids­analys

Utveckling av mjukvara med digitala reglercykler på flera tiotals kHz som beräknar PWM-värden till drivsteget kräver att regulatorvariabler, indata och utdata kan visas i realtid. Realtidsanalys kan det. Läs mer

Momentkurvor från en mätning på en stegmotor

Moment­mätningar

Att inte veta vad motor och styrning presterar med den spänning och ström som används gör det omöjligt att räkna på och dimensionera en motorstyrning. Konsekvensen blir ofta sena ändringar eller sänkta prestanda. Läs mer

Momentklocka

Motor­mätningar

Motorstyrningar med hög kvalitet kräver koll på motorn. I olika applikationer är olika parametrar kritiska. Hög kvalitet över tid kräver att kritiska parametrar kontrolleras löpande. Läs mer

Fjädervåg och vikter

Last­mätningar

När en prototyp finns på det mekaniska systemet är det viktigt att mäta moment­behovet. Stämmer det med tidigare skattat eller beräknat moment? Om inte, varför? Måste motorstyrningen ändras? Läs mer

Detalj på antenn

EMC-labb

Switchade motorstyrningar medför potentiella EMC-problem. Höga spänningar, strömmar och snabba flanker ökar störnivåerna. Utan mätningar tar utvecklingen längre tid och produktens kostnad blir högre. Läs mer

DC-motor monterad för mätning i klimatkammare

Klimat­kammare

Elektronik och finmekanik måste idag ofta klara att arbeta utomhus, i värme, kyla och fukt. I vår klimat­kammare kan vi mäta i temperaturer från -70 °C till +180 °C. Tålighet mot fukt kan också provas. Läs mer

Motordrivsteg med oscilloskop i bakgrunden

Elektronik, mjukvara, mekanik och test

Bra verktyg är halva jobbet! När det är enkelt att mäta rätas frågetecken ut snabbt. Det fortsatta arbetet baseras på kunskap och inte på gissningar. Läs mer