Calmon Stegmotorteknik AB
Detalj av kylare och IGBT-modul

Över­spänn­ings­skydd 100 kW

Kraft­Power­con i Växjö ut­veck­lar och till­verk­ar in­dust­ri­ella av­brotts­fria kraft­lös­ning­ar med märk­effekt på upp till några hun­dra kilo­watt. Calmon har hjälpt till med kon­strukt­ion av elekt­ronik, kraft­elekt­ronik och test­ut­rust­ningar sedan 2005.

Läs mer
FEM, optisk givare och detalj av kretskort

Fler ut­man­ing­ar vi löst

Genom åren har vi tagit oss an och löst många ut­man­ing­ar. Hög­prest­er­ande steg­motor­styr­ning­ar och andra mo­tor­styr­ning­ar. Kraft­elekt­ro­nik, el­säker­het och EMC. In­dust­ri­ell elekt­ro­nik ofta med sen­sor­sy­stem. Vi hjäl­per dig.

Läs mer

Elektronik, mjukvara, mekanik och test

Mätklocka, bild från värmekamera och mätuppställning med realtidsanalys

Att ha bra verktyg för utveckling av elektronik, mjukvara eller mekanik är knappast unikt. Det som gör Calmon unikt är att vi har massor av bra verktyg för alla disciplinerna. Att vi kan kombinera grundläggande mätningar med våra unika verktyg. Hur påverkas uppvärmning eller EMC när motorn belastas? Hur påverkas friktionen eller motorns tomgångsförbrukning av kyla? Hur ser kondensatorns rippelström ut när motorn belastas i kyla? Enkla frågor kan alla svara på, våra experter finner svar på nästan alla frågor.

Elektronik

I vårt mycket rymliga och välutrustade labb har vi alla vanligen förekommande elektriska instrument i olika varianter. I ”lödhörnan” finns lödkolvar, avlödningsutrustning, varmluftslödkolv och stereomikroskop med kamera. Vi behöver aldrig avstå att testa eller mäta för att utrustning saknas.

Detaljer av diverse instrument för elektronik
 • Oscillo­skop, 2/4-kanals 1 GHz, 500, 300, 100 MHz, ström­probar DC–50 MHz, DC–100 kHz, H-fälts prob DC–5 MHz, diffprobar DC–25 MHz 700 V, högspännings­probar DC–500 MHz 1000 Vrms, FET-probar 1 GHz
 • 4-kanals effektmeter 1000 V 50 A DC–1 MHz, bänkmultimetrar (6,5/5,5-siffrors), funktionsgeneratorer
 • Nätaggregat 70 V 22 A, 400 V 2 A och många fler, många programmerbara, elektronisk last, passiva belastningar
 • Värmekamera, IR-termometer, temperaturlogger, temperaturgivare, gaussmeter, LCR-mätare

Mjukvara

Utöver den vanliga utvecklingsmiljön för mjukvara har vi våra unika verktyg för rörelseanalys och realtidsanalys. Vi har tillgång till bromsbänk och utrustning för att simulera lastfall. Samantaget ger detta våra duktiga konstruktörer unika möjligheter att utveckla och optimera mjukvara för motorstyrningar men också för många andra typer av realtidssystem och mekatroniksystem. Lite av våra konventionella och unika verktyg för programutveckling:

 • Versionshanteringssystem, grafiskt UML verktyg, kompilatorer och debugg för bland annat ARM Cortex-M, 8051, PIC, AVR familjen och PC.
 • Vår kodbas innehåller kod för motorstyrning men också mycket annan kod som behövs i inbyggda system. Allt skrivet skalbart och stora delar CPU-oberoende.
 • Rörelseanalysator, 4-kanaler, används för debugg och test av motorstyrningar och rörlig mekanik.
 • Realtidsanalysator, 8-kanaler, speglar ut realtidsvariabler så att regulatorer, beräkningar och mätningar som görs i CPU:n visualiseras och kan verifieras och optimeras.
 • Bromsbänk för att mjukvara för motordrifter ska kunna verifieras i olika lastfall.
Diverse mekaniska mätinstrument och verktyg

Mekanik

I en motor­styrning gör mekaniken minst halva jobbet, mätningar på mekaniken är därför lika viktiga som mätningar på elektroniken. Inverkan av last och rörelse­mönster liksom toleranser och friktion har stor påverkan på prestanda. Vi har mycket utrustning för att testa och verifiera de mekaniska egenskaper som påverkar motorstyrningen. I vår ”mekhörna” finns allehanda utrustning för bearbetning, klippa, bocka och borra.

 • Dynamometrar, fjädervågar, momentklockor, fjäderkraftmätare, vikter, kopplingar, trissor, kalibrerade mät-motorer
 • Universell labbmiljö för rörelsesystem där olika utväxlingar och tranmissioner kan testas.
 • Planskiva, V-block, vinkelhylla, skjutmått, höjdritsmått, mätklockor, mikrometrar, passbitar, precisionsvåg
 • Ljusmätare, ljudmätare, accelerometrar, tachometer, höghastighetskamera, mikroskopkamera

Test

Vi har unika möjligheter att testa och verifiera elektronik, programvara och finmekanik, var för sig eller tillsammans och i olika temperaturer. Automatiserade test gör vi med Matlab Instrument Control, i denna miljö har vi byggt ett ramverk för testning. Genom ramverket har vi standardiserat testförfarandet och loggning av resultatet. En stor del av vår instrumentpark kan styras av ramverket. Några av våra styrbara instrument:

 • Klimatkammare 200 liter, temperaturintervall -70 °C till +180 °C, med fukt
 • Oscilloskop, funktionsgeneratorer, bänkmultimetrar
 • 20-kanalers datainsamlare, flerkanaliga nätaggregat, spänningskälla