Calmon Stegmotorteknik AB
Komplett ställdon med delar i förgrunden

Ställ­don i mobil­mast

CellMax be­höv­de ett nytt mind­re och bill­ig­are ställ­don till sina an­tenn­er för mo­bil­nät. Calmon hade tid­iga­re hjälpt till med att lösa kvali­tets­pro­blem med mo­torn i det be­fint­liga ställ­donet.

Läs mer
FEM, optisk givare och detalj av kretskort

Fler ut­man­ing­ar vi löst

Genom åren har vi tagit oss an och löst många ut­man­ing­ar. Hög­prest­er­ande steg­motor­styr­ning­ar och andra mo­tor­styr­ning­ar. Kraft­elekt­ro­nik, el­säker­het och EMC. In­dust­ri­ell elekt­ro­nik ofta med sen­sor­sy­stem. Vi hjäl­per dig.

Läs mer

Klimatkammare

Momentmätning och elektriska mätningar i klimatkammare samt en nedisad motor

Att kunna räkna på och simulera sina konstruktioner är bra, att mäta på dem är bättre, att både räkna och mäta är bäst. Många egenskaper som kan försummas i inomhusklimat kan få signifikant inverkan vid kyla, värme eller fukt. Både elektronik och finmekanik påverkas. Tillräcklig information finns inte alltid i datablad, beräkningar och simuleringar kan bli mycket komplexa. Vid klimatprovning hos externt labb är det ofta besvärligt att samtidigt göra avancerade elektriska och mekaniska mätningar. Vi är vana att göra avancerade mätningar i vår klimatkammare.

Mätningar och utrustning

  • Klimatkammare 200 liter, temperaturintervall -70 °C till +180 °C, med fukt
  • Bromsbänk för mätning av momentkurvor i värme och kyla
  • Innerdörr för att undvika frost och kondens vid byte av testobjekt i kyla
  • 20-kanalig datainsamlare för automatisk mätning av temperaturer, spänningar, strömmar och resistanser
  • Specialprobar för anslutning av högfrekventa signaler mellan testobjekt i klimatkammaren och oscilloskop, pulsgeneratorer mm utanför
  • Automatiska mätningar i och utanför klimatskåp styrda med Matlab instrument control

Motorer och finmekanik

Små motorer och finmekaniska komponenter kan vara mycket känsliga för kyla, värme eller temperaturväxlingar. I kyla blir fetter trögare, till slut stelnar de. Att ett fett är specificerat för användning ner till -40 °C betyder att det kan användas i -40 °C men säger inte hur trögt det är. När motorer är stora spelar detta mindre roll, friktionen i fettet höjer dess temperatur och normal funktion inställer sig. För en liten motor kan förhöjd friktion vara förödande, i värsta fall orkar motorn inte rotera alls, någon uppvärmning kommer aldrig ske.

Varierande längdutvidgning i material måste också hanteras vid kyla och värme, finmekaniska passningar är kritiska. Temperaturcykling kan orsaka utmattningsproblem t.ex. i limfogar mellan olika material. Finmekaniska konstruktioner måste verifieras i hela det temperaturområde de används. Små motorer är finmekanik därför har vi gjort det enkelt att testa dem i både kyla och värme.

Klimatkammaren och diverse testuppställningar

Elektronik och mjukvara

Att elektronik påverkas av temperatur är välkänt. Många problem visar sig vid kyla, värme eller hastiga temperaturförändringar. Ofta görs funktioner i mjukvara som ska kompensera för förändringar som temperaturen orsakar. Mjukvarans kompensation behöver verifieras. Strömförsörjning, analoga kopplingar, filter m.m. måste fungera som tänkt i alla temperaturer. Temperaturtransienter får inte orsaka problem. Uppstart och avstängning måste alltid fungera. Lödfogar mellan stora benlösa komponenter och mönsterkort får inte brista om de utsätts för temperaturväxlingar.

Vi erbjuder avancerade elektriska mätningar i klimatkammaren. Vi utför nästan alla elektriska mätningar som vi kan göra i rumstemperatur även i vår klimatkammare.

Livslängdstest

I vår avdelning för livslängdstest riggar vi tester som tar lång tid att genomföra. Vi kör tester på både elektronik och mekanik. Både automatisk loggning av testdata eller manuellt övervakade tester utförs. Livslängdstest kan kombineras med funktionsprov eller mätningar i klimatkammare med jämna mellanrum. Delar av livslängden kan köras i klimatkammaren.

Livslängds­problem uppräder ofta efter lång tid, massor av enheter kan vara levererade. Att inte på ett relevant sätt verifiera livslängden på sin konstruktion kan orsaka mycket stora kostnader. Vi testar, utvärderar resultat och sammanställer i rapporter.