Calmon Stegmotorteknik AB
En VariMax motorstyrning

Rot­era­nde värme­väx­lare

IBC är en svensk till­verk­are av mo­tor­styr­ning­ar för rot­erande värme­väx­lare. Deras pro­dukt­er säljs över stora delar av värld­en. I sam­arbete med Calmon ut­veck­lades deras steg­motor­bas­er­ade styr­ning, Vari­Max.

Läs mer
FEM, optisk givare och detalj av kretskort

Fler ut­man­ing­ar vi löst

Genom åren har vi tagit oss an och löst många ut­man­ing­ar. Hög­prest­er­ande steg­motor­styr­ning­ar och andra mo­tor­styr­ning­ar. Kraft­elekt­ro­nik, el­säker­het och EMC. In­dust­ri­ell elekt­ro­nik ofta med sen­sor­sy­stem. Vi hjäl­per dig.

Läs mer

Motormätningar

Glappmätning, mätning av kuggmoment och bild på en spräckt rotor

Många små elektriska motorer är mycket billiga. Nya tillverkare dyker ständigt upp. Tillverkning startas ibland genom att en motor från en etablerad tillverkare kopieras. Små motorer används i allt tuffare miljöer, kyla/värme, fukt och vibrationer. I applikationer där hög kvalitet eftersträvas måste kritiska parametrar anges, mätas och följas upp. Att mäta okritiska parametrar kostar bara pengar.

Vad är kritiskt i din applikation?

Calmon vet vilka parametrar som är kritiska i olika applikationer och för olika motortyper. Vi har utrustning för och vana att mäta flertalet motorparametrar. Exempel på parametrar som kan vara kritiska är:

  • Elektriska parametrar: resistans, induktans, mot-EMK, mot-EMK övertoner, symmetri mellan faser, temperaturhöjning, kontaktdon, kabeltyp och dimension, isolationsavstånd, funktion temperaturskydd, rotationsriktning
  • Mekaniska parametrar: yttermått, monteringsgeometri, axeldiameter, axellängd, axelläge, axelns axiella rörlighet, ytbehandling och material
  • Kugghjul/remhjul: placering, profilriktighet, material, skador, avdragskraft från axeln
  • Återkoppling: positions och hastighetsnoggrannhet, elektriska signalnivåer och timing
  • Moment: hållmoment vid olika faslägen, kvarstående moment, startström, tomgångsström, momentkurva (pull-out moment), momentkonstant
  • Stegnoggrannhet och hysteres i olika faslägen, ljudnivå/vibrationsnivå, hastighetsrippel
  • Livslängd: mätt med specificerad rörelsecykel och belastning vid angiven temperatur

Utöver mätningar gör vi ofta kvalitetsgenomgångar av motorer. Vi kontrollerar okulärt utvändigt och invändigt utförande, vissa invändiga mått kontrolleras. Smuts, lösa partiklar, lösa delar, korrosion, lödningar, frigångar, elsäkerhet, dragavlastningar, täthet, lagertyper, lagerskador, lindningsskador och andra skador är exempel på vanliga anmärkningar. Risker med anmärkningarna analyseras baserat på avsedd applikation. Små motorer är extra känsliga för allt som kan orsaka förhöjt friktionsmoment och onormal förslitning. Vill du vara säker på att din motor kommer fungera? Låt våra experter analysera motorerna.

Specifikationer

Vi köp av kundanpassade motorer i större volymer är det lämpligt att upprätta en egen specifikation på motorn där alla för applikationen kritiska parametrar listas. Calmon hjälper dig att upprätta en teknisk specifikation för din kundanpassade motor.

Hallgivarsignaler och mot-EMK

Ett verkligt exempel

Bilden visar hallgivarsignaler från en BLDC motor (övre delen). Nedre delen visar en hallgivar­signal och mot-EMK för samtliga lindingar. Mätningen görs för att verifiera att hallgivar­signalerna är riktiga och att lindningarnas mot-EMK är rätt. Samtidigt verifieras att faslägen mellan hallgivare och EMK är riktiga. Övertoner och osymmetrier på lindningarnas mot-EMK:er är en vanlig orsak till ljud och vibrationer i BLDC-system. Felaktiga faslägen på hallgivarsignalerna kan orsaka hastighetsrippel, störa regulatorer och öka ljudnivån. Om en motordrift ska fungera bra måste detaljerna vara rätt.