Calmon Stegmotorteknik AB
FEM, optisk givare och detalj av kretskort

Fler ut­man­ing­ar vi löst

Genom åren har vi tagit oss an och löst många ut­man­ing­ar. Hög­prest­er­ande steg­motor­styr­ning­ar och andra mo­tor­styr­ning­ar. Kraft­elekt­ro­nik, el­säker­het och EMC. In­dust­ri­ell elekt­ro­nik ofta med sen­sor­sy­stem. Vi hjäl­per dig.

Läs mer

Om IBC Control

En VariMax styrning med motor, detalj från öppnad styrning och IBC Controls logga

IBC utvecklar och tillverkar styr­enheter för roterande värme­växlare sen 1991 i Höganäs. Styr­enheterna säljs fristående och tillsammans med lämpliga motorer i så kallade VVX-paket. Motorer och styrningar levereras både till tillverkare av roterande värme­växlare och till installations­firmor. IBC värnar om deras produkters höga kvalitet och användar­vänlighet. Produkterna ska vara lätta att installera och hålla i drift. Produktprogrammet omfattar ett tiotal motorstyrningar samt lämpliga kuggväxel-, snäckväxel- och stegmotorer i olika storlekar och utföranden.

Läs mer om IBC Control och deras produkter på www.ibccontrol.se

Utmaningen

IBC önskade vidarutveckla deras direktdrivna stegmotorbaserade styrning för roterande värmeväxlare. Ljud och ventilation hör inte ihop. Ventilationskanaler förstärker speciellt lågfrekventa ljud. Den tidigare styrningen hade för hög ljudnivå och fanns endast i en storlek. Tre nya stegmotorbaserade styrningar med 70 W (2,0 Nm), 160 W (4,0 Nm) och 360 W (10 Nm) mekanisk uteffekt skulle utvecklas. Ljudnivå skulle vara låg, tillförlitligheten hög och livslängden lång. Motorn skulle kunna placeras upp till 10 m från styrningen. Styrning och motor skulle fungera i fuktig miljö och i -30 °C till +45 °C.

Lösningen

En konstruktion baserad på IBC:s kunskaper om motorstyrningar till roterande värmeväxlare och Calmons expertkunskaper om stegmotorstyrningar blev grunden för projektet. Calmon svarade för utveckling av elektronik, mjukvara och kåpa. Calmon svarade också för de tekniska frågorna i arbetet med att få fram en motor som uppfyllder elsäkerhetskrav och funktionella krav. En lösning med 2 CPU:er valdes, en på lågspänningssidan och en på nätsidan. Stegmotorn körs på konventionellt vis på låga hastigheter men vid högre farter används fältorienterad styrning för att minimera förluster och ljud. EMC-filter på primärsidan fick anpassas för att klara drift av motorn med full last och långa kablar.

Resultatet

En familj med tre modeller VariMax25, VariMax50 och VariMax100 lanserades 2012. Ljudnivån var låg, tuffa EMC-krav och elsäkerhetskrav uppfylldes. Livslängdskravet på 25 000 timmar roterande plus 80 000 timmar spänningssatt uppfylldes. Slutligen fick även motorerna rätt utformning och prestanda.

Ventilationsmarknaden är mycket konservativ. Volymerna har efterhand ökat och de fördelar som låg bakom IBC:s beslut att satsa på stegmotorbaserade styrningar har marknaden tagit till sig. Stegmotorn behöver ingen växel för att driva roterande värmeväxlare. Detta har ökat systemets livslängd och har tillsammans med den höga kvaliteten på styrningen lagt grunden till att IBC nu levererar VariMax-familjen med 5-års garanti. Efter lanseringen har mindre förbättringar gjorts på produkterna, bland annat har temperaturområdet utökats ner till -40 °C.