Calmon Stegmotorteknik AB
FEM, optisk givare och detalj av kretskort

Fler ut­man­ing­ar vi löst

Genom åren har vi tagit oss an och löst många ut­man­ing­ar. Hög­prest­er­ande steg­motor­styr­ning­ar och andra mo­tor­styr­ning­ar. Kraft­elekt­ro­nik, el­säker­het och EMC. In­dust­ri­ell elekt­ro­nik ofta med sen­sor­sy­stem. Vi hjäl­per dig.

Läs mer

Om Cellmax

Öppet och monterat ställdon, botten på en mobilantenn med ställdon och CellMax logga

CellMax i Stockholm utvecklar och säljer antenner till mobilnät. De har en unik konstruktion som ger mycket låga förluster i antennerna. Mindre förluster innebär att energi sparas men framför allt att antennerna täcker ett större geografiskt område. Hög data­hastighet och samtals­kvalitet kan åstad­kommas med färre antenner och basstationer. En mycket stor kostnads­besparing för de som bygger mobilnät. För justering av antennernas täckningsområde förses de med elektriska ställdon så att radien på den sektor som antennen täcker kan fjärrstyras.

Läs mer om CellMax och deras produkter på www.cellmax.com

Utmaningen

Ställdonet ska tillverkas i höga volymer, kunna sitta i en mobilmast i 10 år, exponerad för vibrationer, fukt, värme, kyla, radiostrålning och inte minst åsknedslag. Mycket lång kabel ska kunna användas för styrning och strömförsörjning. Det nya ställdonet ska vara mindre, starkare, effektsnålare, billigare och tillförlitligare än sin föregångare. Calmon fick uppdraget att utveckla och verifiera motorstyrningen. Motorstyrningen utgjorde en integrerad del av ställdonet, arbetet skulle därför drivas i nära samarbete med CellMax mekanikkonstruktörer. Motorstyrningens programvara skulle samexistera med mjukvaran för överordnad styrning som utvecklades av ett tredje företag.

Lösningen

Under projektets inledande fas när systemdesignen gjordes, hölls mycket täta kontakter mellan Calmon, mekanikkonstruktörer, RF-ansvariga, projektledare och inköpsansvariga. Flera möjliga drivkoncept undersöktes. Tillsammans hittade vi ett optimalt koncept. En 25 mm PM stegmotor, tvåstegs kuggväxel och ett elektronikbygge i två våningar blev lösningen. Krav på två leverantörer av motorn löstes genom kundanpassning av motorerna. Krav på detektering av låst antenn löstesmed en enkel givare. Krav på noggrannhet i moment löstes genom kalibrering av motorstyrkan.

Resultatet

Ställdonet tillverkas sen början av 2017. Funktion i -40 °C till +70 °C uppnådes genom kundanpassningen av motorerna. Stör och åsktest på kommunikation och spänningsmatning klarades. Systemets verkningsgrad är kring 25 %, mycket bra för en 25 mm PM stegmotor. Effektförbrukningen blev under halva tillåtna. Storleken reducerades och vikten minskade till en tredjedel. Det nya ställdonets mindre dimensioner har gjort det möjligt för CellMax att utveckla nya kompaktare antenner.

Ställdonets livsläng kunde ökas 25 ggr. Ett nytt sätt att effektivare använda CellMax redan mycket effektiva antenner har blivit möjligt.