Calmon Stegmotorteknik AB

Experter på motorstyrning

Motorer och drivsteg i olika storlekar

Nyckeln till högprest­erande styr­ningar för steg, DC och BLDC-motorer är bra verktyg för mätning på systemen, bra metoder och erfarenheter. Calmon har bra verktyg för mätning på motorstyrningens samtliga delar och en systematisk designprocess. Vi har 30 års erfarenhet av systemdesign, elektronik, mjukvara och finmekanik för motorstyrning. Våra ingenjörer ser över gränserna. Vi behärskar hela kedjan från motor och sensor, via transmission, finmekanik och elektronik till mjukvara och användar­gränssnitt. Vi hjälper er med råd, mätningar och systemdesign men också med kompletta lösningar. Vi säljer inte motorer och drivsteg, vi ger råd som inte färgas av intäkter från framtida försäljning av onödigt dyra komponenter.

Momentkurvor från en stegmotor

Verktyg för motor­styrning

Att få motorstyrning och mekanik att prestera tillsammans utan hjälpmedel är både svårt och tålamods­prövande. Calmon har unika verktyg för att mäta på samtliga delar i DC-, BLDC- och stegmotorsystem. Läs mer

En stegmotor med ett drivstegskort

Stegmotor­styrning

Stegmotorer drabbas lätt av resonanser, ljud och vibrationer. Detta kan leda till tappade steg och urfasning. Rörelseanalys gör det möjligt att hitta och lösa problemen, samtidigt kan hastighet och noggrannhet ökas. Läs mer

Blandad elektronik, mekanik, motorer och kod

Systemdesign

En motorstyrning kan byggas på många olika sätt. Olika motorer, utväxlingar, drivsteg och regler­metoder kan kombineras. Lösningarnas pris och prestanda kommer variera, vilken ska man välja? Vi hjälper dig. Läs mer

Ett ej optimerat insvängningsförlopp

Optimering

Det är svårt att optimera motorstyrningar utan att mäta på dem. När hastighet, reglervariabler och motorströmmar kan observeras kan bättre prestanda uppnås, inte sällan även i befintliga produkter. Läs mer

Stegmotorer, DC-motorer och BLDC-motorer i olika storlekar

Motorval

Stegmotorer, DC-motorer och BLDC-motorer är bra på olika saker och kostar olika. Prestanda påverkas av utväxling, lindning och drivsteg. Vilken motortyp, storlek och lindning passar i en applikation? Vi hjälper dig. Läs mer

Ett motordrivstegskort med motorer

Styrning

Styrningen kostar ofta betydligt mindre än motorn. En styrning som gör att motorn och mekaniken kan prestera optimalt lönar sig. Ett drivsteg som helt styrs av mjukvara kan anpassas bättre och gör motor­styrningen agilare. Läs mer

Ett motordrivstegskort med kod

Elektronik och mjukvara

Ska riktigt bra motor­styrning konstrueras så krävs, som för övriga system med höga prestanda, koll på avgörande detaljer. Elektronik och mjukvara för motor­styrning har sina speciella detaljer som är viktiga. Läs mer

Transmissioner och positionsgivare

Mekanik och återkoppling

När prestanda är viktigt blir detaljer viktiga. Höga prestanda kräver mekanik som är konstruerad för snabba och noggranna rörelser. Givares latenstider och noggrannhet måste beaktas. Kunskap om felmekanismer är nödvändig. Läs mer