Calmon Stegmotorteknik AB

Våra tjänster

Elektronik, transmissioner och färdiga produkter

Vår tjänst är kunskap, vi älskar att lära ut, vi älskar att lära och vi älskar att använda våra kunskaper. Det vi lär oss, genom vårt arbete och djupa intresse för teknik, delar vi med varandra och våra kunder. Delad kunskap är dubbel kunskap.

Vi utför huvuddelen av vårt arbete i egna lokaler och med egen utrustning. Ett välutrustade labb och kostnader för arbetsplats ingår i vårt timpris. Du betalar bara för timmar du utnyttjar.

Våra konstruktörer är lätta att få tag på. Som kund kan du känna dig trygg även efter projektavslut. Våra konstruktörer har långa kundrelationer.

Hos oss anlitar du en engagerad expert och får tillgång till vårt labb och hela vårt teams kompetens.

En kapslad motorstyrning mot bakgrund i rött och silver

Bolla – strukturera – skapa – vinna

Vi är ett team kreativa och rutinerade produkt­utvecklare, vi har skapat massor av elektronik, mjukvara och finmekanik. Utnyttja vår kreativitet och rutin. Skapa vinnande produkter tillsammans med oss. Läs mer

Motorer med drivsteg i förgrunden

Motor­styrning

Motorstyrning är vår spjutspets. Motor, elektronik, mjukvara och finmekanik bygger motor­styrnigen. Vi behärskar alla disciplinerna och har unika kunskaper och verktyg för att utveckla motorstyrningar med pris–prestanda i världsklass. Läs mer

Detalj av kylare med monterad IGBT-modul

Kraft­elektronik

400 A, 2 kV och IGBT-moduler i stället för små IC-kretsar. Samma grunder men stora skillnader. Att tolka elsäkerhets­standarder, behärska EMC och hantera kylning är några kompetenser som också behövs. Vi har dem. Läs mer

Optisk sensor med förstärkare

Sensor­system

Nanovolt, femto­ampere, gigaohm, fotonräkning, termiskt brus och shot-noise. Optiska och elektriska filter, sensorer och signalbehandling. Små signaler innebär stora utmaningar. Calmon gillar utmaningar och löser dem. Läs mer

Detalj av kretskort med hög densitet

Elektronik­konstrukt­ion

Calmon har alltid arbetat med elektronik­konstruktion. Vi har bra verktyg och ett välutrustat labb. Vårt team av experter kombinerar beprövade byggblock med kreativt nytänkande för att skapa unika produkter. Läs mer

Mikroprocessor och programmeringsadapter

Mjukvaru­konstrukt­ion

Mjukvaran spelar en allt större roll i nya produkter. Komplexiteten ökar hela tiden, att återanvända och stegvis förfina blir viktigt. Mjukvarans struktur måste anpassas för detta. Läs mer

En hög med mönsterkort

Mönster­korts­konstrukt­ion

Vi har konstruerat mönsterkort för stora och små strömmar, höga och låga spänningar ofta på samma kort. Vi har gedigen erfarenhet av EMC och signalintegritet. Vi har en strukturerad designprocess. Läs mer

Detalj av CAD-modell av ett mekatroniksystem

Mekatronik

Calmon har alltid arbetat nära mekaniken. När små motorer styr snabba och noggranna rörelser måste mekaniken konstrueras på ett speciellt sätt. Glapp, trögningar, hysteres och svikt påverkar funktionen. Vi kan mekatronik. Läs mer

Detalj av oscilloskop

Test och testsystem

Produkters komplexitet ökar hela tiden. Fler krav måste uppfyllas. Verifiering under utvecklings­fasen och testning av producerade enheter blir en viktig del av alla projekt. Rätt kvalitet kräver rätt test. Läs mer

Detalj av kretskort och lödspets

Prototyper, serie­leveranser och underhåll

Vårt fokus är produktutveckling men vi har alltid siktet inställt på att produkterna ska tillverkas, ofta i höga volymer. Krav på enkel tillverkning och testbarhet ingår som en naturlig del i vår konstruktionsprocess. Läs mer

Stegmotor och drivsteg med inkopplade testsladdar

Rörelse­doktorn™

Rörelsedoktorn™ är en tjänst som vi tillhandahåller utan kostnad bara för att vi älskar motor­styrningar, motorer, finmekanik och allt som hör detta till. Läs mer