Calmon Stegmotorteknik AB
Detalj av kylare och IGBT-modul

Över­spänn­ings­skydd 100 kW

Kraft­Power­con i Växjö ut­veck­lar och till­verk­ar in­dust­ri­ella av­brotts­fria kraft­lös­ning­ar med märk­effekt på upp till några hun­dra kilo­watt. Calmon har hjälpt till med kon­strukt­ion av elekt­ronik, kraft­elekt­ronik och test­ut­rust­ningar sedan 2005.

Läs mer
FEM, optisk givare och detalj av kretskort

Fler ut­man­ing­ar vi löst

Genom åren har vi tagit oss an och löst många ut­man­ing­ar. Hög­prest­er­ande steg­motor­styr­ning­ar och andra mo­tor­styr­ning­ar. Kraft­elekt­ro­nik, el­säker­het och EMC. In­dust­ri­ell elekt­ro­nik ofta med sen­sor­sy­stem. Vi hjäl­per dig.

Läs mer

Kraftelektronik

Blandade komponenter och moduler för kraftelektronik

Kraft­elektronik med höga strömmar och spänningar kräver kunskaper om elsäkerhet. Innebörden av begrepp som krypavstånd, isolations­avstånd, över­spännings­klass, pollution degree och många fler måste sitta i ryggmärgen. Konstruktören måste ha vana att läsa och tolka standarder. Vår instrumentpark med 4-kanals effektmeter, probar för höga spänningar och strömmar, EMC-labb och klimatkammare rustar oss. Med vår erfarenhet och utrustning är vi en given partner när det gäller kraftelektronik, motorstyrningar och strömförsörjning som matas direkt från nätet.

Kraftelektronik

När strömmarna blir höga, när kablarna tjocka, när kylaren blir tung, när bara styrelektroniken kan ligga på kretskortet då blir apparatbyggnad en utmaning. Att i ett begränsat utrymme, med krav på isolationsavstånd, krypavstånd, risk för överhörning och EMC få plats med många stora komponenter, grova kablar och elektronik är en utmaning. Då elektroniken blir mekanik då trivs vi, vi får ytterligare en dimension att jobba med!

Motorstyrningar

Motorstyrningar för lite större motorer kräver högre effekter. De matas direkt från nätet och måste uppfylla krav på överspänningstålighet, övertoner, nätavbrott och annat som föreskrivs i standarder. Fältorienterad styrning är vanligt, kunskaper om Park- och Clarke-transformationer, observerkoncept, switchscheman och bryggtopologier krävs för att ta sig an utmaningen. Våra kunskaper om motorer och styralgoritmer, våra verktyg för realtidsanalys och rörelseanalys samt våra kunskaper om kraftelektronik gör oss väl rustade för att konstruera motorstyrningar på flera kW.

Strömförsörjning

Effektdelen i kraftelektroniken matas direkt från elnätet. Mikroprocessor och annan elektronik måste också strömförsörjas. Vi konstruerar nätmatad strömförsörjning för denna typ av applikationer. Både oisolerade, isolerade och dubbelisolerade lösningar. Vi konstruerar även nätmatad strömförsörjning med PFC (power factor correction).

Vår erfarenhet av EMC, att tolka standarder för elsäkerhet och våra verktyg för att mäta på kraftelektronik hjälper oss konstruera nätmatad strömförsörjning för inbyggda system.