Calmon Stegmotorteknik AB
Detalj av filterkåpa till storköksventilation

System för stor­köks­vent­ilat­ion

Acticon ut­veck­lar och säl­jer kre­ati­va pro­dukt­er för vent­il­at­ion. Ett pro­dukt­om­råde är stor­köks­vent­il­at­ion. Calmon har an­svar­at för ut­veck­ling­en av de­ras sy­stem för fett och lukt­re­dukt­ion med UV-ljus och ozon.

Läs mer
FEM, optisk givare och detalj av kretskort

Fler ut­man­ing­ar vi löst

Genom åren har vi tagit oss an och löst många ut­man­ing­ar. Hög­prest­er­ande steg­motor­styr­ning­ar och andra mo­tor­styr­ning­ar. Kraft­elekt­ro­nik, el­säker­het och EMC. In­dust­ri­ell elekt­ro­nik ofta med sen­sor­sy­stem. Vi hjäl­per dig.

Läs mer

Bolla – strukturera – skapa – vinna

CAD av elektronik och mekanik, färdig motorstyrning

Vi hjälper till i projektets alla faser. Vi bollar idéer, visar på möjligheter och inspirerar. Vi samlar in och strukturerar krav, kopplar krav till standarder och reder ut motsättningar. Vi skriver specifikationer och gör kostnads­uppskattningar. Vi bryter ner gräns­över­skridande krav och skapar starka modulära och realiserbara system. Vi realiserar systemets funktioner, vi verifierar, testar och säkerställer kvaliteten. I projekt där motorstyrning ingår säkerställer vi att hela kedjan från mjukvara till mekanik blir rätt. Som en del av ert team hjälper vi er skapa vinnande produkter som era kunder älskar och ni är stolta över.

Bolla

I projektets kreativa fas tillför vi idéer och visar på tekniska möjligheter. Vi har med oss en mycket stor påse erfarenheter, är lyhörda och öppna för nytänkande. Vi är experter på motorstyrning, sensorsystem och mekatronik men har även mycket annan kunskap att bidra med. Genom att vi är med i projektet från start, redan under förstudien, säkras realiserbarhet och kostnadseffektivitet i rörelsestyrningen. Ofta blir också mekanik och användargränssnitt bättre. Vi delar våra erfarenheter med er. Tillsammans skapar vi den kreativa process som gör Er produkt till en vinnare!

Stukturera – systemdesign

Att skapa nya produkter kräver kreativitet men också förmågan att strukturera problem, att hitta den smarta vägen till målet. Vår tekniska bredd från mjukvara till mekanik gör att vi kan prata med alla. Genom att prata med alla, lyssna och höja blicken till systemnivån kan kraven på helheten fördelas rättvist mellan delsystemen. Ett koncept som gör det fortsatta arbetet enklare för alla växer fram. Vi är lyhörda, strukturerade, har lång erfarenhet och bred teknisk kompetens. Låt oss hjälpa er med nästa systemdesign.

Skapa

Vår del i projekt varierar. Våra experter kan konstruera motorstyrningen eller delar av den, de kan hjälpa till med att mäta och optimera rörelser, positionering eller ljud. Vi kan hjälpa till med kommunikation, strömförsörjning, användargränssnitt, mönsterkortskonstruktion, finmekanik m.m. Vi stöttar er med kompetens och resurser. I de flesta projekt är vi en del i laget. Vi arbetar tillsammans med era konstruktörer och med andra konsulter. Vi delar våra erfarenheter och inspirerar. Vårt gemensamma mål är att skapa den produkt era kunder vill ha.

Vinna

Unika produkter blir oftare vinnare. Riktigt framgångsrika produkter måste även ha rätt prestanda, rätt kvalitet och rätt pris. Vi har den djupa tekniska kompetensen inom våra kärnområden. Vi har bredden och lyhördheten för att lyssna och förstå. Ni har kunskapen om marknaden och kunderna. Ni har den djupa kompetensen inom era teknikområden. Tillsammans skapar vi produkter som blir vinnare.