Calmon Stegmotorteknik AB
En rörkamera utan fönster, synlig kameramodul och belysning

Kamera för rör­in­spek­tion

CIS ut­veck­lar, till­verk­ar och säl­jer system för rör­in­spek­tion. För att kun­na er­bjuda kund­erna en ny typ av in­spek­tions­ka­me­ra be­höv­de de mini­atyr­iser­ad mo­tor­styr­ning för ka­me­ra­ns tre mo­tor­er. De kon­takt­ade Calmon.

Läs mer
FEM, optisk givare och detalj av kretskort

Fler ut­man­ing­ar vi löst

Genom åren har vi tagit oss an och löst många ut­man­ing­ar. Hög­prest­er­ande steg­motor­styr­ning­ar och andra mo­tor­styr­ning­ar. Kraft­elekt­ro­nik, el­säker­het och EMC. In­dust­ri­ell elekt­ro­nik ofta med sen­sor­sy­stem. Vi hjäl­per dig.

Läs mer

Prototyper, serieleveranser och underhåll

Prototyp under mikroskop, konsult och lödning

Tillverknings­kostnad, utvecklings­kostnad, kvalitet och funktion­alitet drar sällan åt samma håll. Under projektet måste avväg­ningar göras. Pris, monter­barhet och test­barhet måste verifieras lika väl som kvalité och funktion. Den första kollen på tillverkningsbarhet låter vi konstruktören stå för när han monterar de första prototyperna. Konstruktörens vilja och förmåga att förenkla tillverkningen stärks. När tillverkaren är bestämd vill vi ha med dem i projektet, produkten anpassas till deras process och kostnadsnivå.

Prototyper och förserier

Har ni inte leverantörer så hjälper vi er. Vi har kontakter med tillverkare av både mönsterkort och kompletta kretskort. Vid små antal kan vi bygga i vårt prototyplabb. Vi kan montera kompletta enheter inklusive mekanik och motorer. Vi utför funktionstestning och verifiering på prototypserier. Vi tipsar om leverantörer. Vi stöttar er eller er underleverantör med kompletterande information under förserier och produktion.

Serieleveranser

Normalt äger våra kunder sina konstruktioner och serieleveranser hanteras då oftast av kund och underleverantör utan oss som mellanhand. Vi är öppna för att hantera leveranser om ni önskar det. Konstruktioner som kunden inte äger leveraras av oss.

Produktunderhåll

Vi överger er inte. Ofta sköter samma konstruktör som gjort utvecklingsarbetet också produktunderhållet. Konstruktörens känsla för produkten, historiken och alla detaljerna gör hen effektiv. Risker som alla ändringar innebär blir minimala.