Calmon Stegmotorteknik AB
Komplett ställdon med delar i förgrunden

Ställ­don i mobil­mast

CellMax be­höv­de ett nytt mind­re och bill­ig­are ställ­don till sina an­tenn­er för mo­bil­nät. Calmon hade tid­iga­re hjälpt till med att lösa kvali­tets­pro­blem med mo­torn i det be­fint­liga ställ­donet.

Läs mer
FEM, optisk givare och detalj av kretskort

Fler ut­man­ing­ar vi löst

Genom åren har vi tagit oss an och löst många ut­man­ing­ar. Hög­prest­er­ande steg­motor­styr­ning­ar och andra mo­tor­styr­ning­ar. Kraft­elekt­ro­nik, el­säker­het och EMC. In­dust­ri­ell elekt­ro­nik ofta med sen­sor­sy­stem. Vi hjäl­per dig.

Läs mer

Rörelsedoktorn™

Motor med sensor och mätresultat från rörelseanalys

Vill du ha ett kreativt bollplank att testa dina idéer mot i början av ett nytt projekt? Funkar inte motor­styrningen som du tänkt dig? Har du EMC-problem? Vill du förbättra en befintlig produkt?

För kommersiella projekt erbjuder vi en halv till en dags kostnadsfri rådgivning hos oss här i Svängsta. Vi delar med oss av våra erfarenheter rörande mekatronik, motorer, motordrivning, rörelsestyrning, elektronik och mjukvara.

Frågor vi kan diskutera

 • Motorval: typ, storlek, lindning
 • Kvalitetsproblem, test av motorer
 • Typ av växel och utväxling
 • Remmar, kugghjul och lager
 • Val av drivsteg och reglermetod
 • Mjukvara och realtidsprestanda
 • Elektronik och EMC-problem
 • Återkoppling och noggrannhet
 • Optimering av rörelsemönster
 • Hantering av ljud och vibrationer
 • Urfasning och insvängning
 • Test och verifiering
 • Livslängd och miljöaspekter

Vi har begränsat med tillfällen, först till kvarn gäller. Mejla en kort beskrivning av ditt problem och vad du vill ha hjälp med till magnus.larsson(snabelA)calmon.se så återkommer vi med besked på när vi kan ta emot er.