Calmon Stegmotorteknik AB
Detalj av kylare och IGBT-modul

Över­spänn­ings­skydd 100 kW

Kraft­Power­con i Växjö ut­veck­lar och till­verk­ar in­dust­ri­ella av­brotts­fria kraft­lös­ning­ar med märk­effekt på upp till några hun­dra kilo­watt. Calmon har hjälpt till med kon­strukt­ion av elekt­ronik, kraft­elekt­ronik och test­ut­rust­ningar sedan 2005.

Läs mer
FEM, optisk givare och detalj av kretskort

Fler ut­man­ing­ar vi löst

Genom åren har vi tagit oss an och löst många ut­man­ing­ar. Hög­prest­er­ande steg­motor­styr­ning­ar och andra mo­tor­styr­ning­ar. Kraft­elekt­ro­nik, el­säker­het och EMC. In­dust­ri­ell elekt­ro­nik ofta med sen­sor­sy­stem. Vi hjäl­per dig.

Läs mer

Elektronik­konstruktion

Detaljer av kretskort

Elektroniken är en central del av en motor­styrning. För att vara experter på motor­styrning måste vi vara experter på elektronik. Vi är kreativa, har breda baskunskaper, välutrustat labb, känsla för detaljer och en ständig strävan efter förbättring. Vi har många beprövade byggblock som kan återanvändas i olika applikationer. Vi tillför kreativa lösningar på nya problem. Därför ger kunder oss förtroendet att konstruera elektronik, även när den inte styr en motor.

Analogteknik och optronik

I motorstyrningar ingår analoga kopplingar för givare och för strömmätning. Vi är vana att hantera små signaler i nära anslutning till starka störkällor. Vi har arbetat med fotometerförstärkare, fotonräknare, noggrann temperaturmätning och digitalisering av snabba analoga signaler. Inom optronik har vi konstruerat med optiska filter, speglar och linser. Vi har arbetat med belysning, halvledarlasrar, vanliga lasrar och mycket mer.

Mikroprocessorsystem

Motorstyrningar och mikroprocessorer hör intimt ihop. Vi har konstruerat med många olika mikroprocessorer: STM32 (M0, M3, M4), PIC, 8051, ARM7, MSP430, HCS12, AVR. Idag använder vi i huvudsak processorer ur STM32 familjen, kraftfulla och kostnadseffektiva 32-bits ARM Cortex processorer. Våra experter har koll på det finstilta i databladen. Timrar, AD och DA-omvandlare och andra funktionsblock kan de utnyttja optimalt.

Detaljer av schema och olika kretskort

Ström­försörj­ning

I våra erfaren­heter av kraft­elektronik ingår att konstruera switchad nätmatad ström­försörjning med och utan PFC samt att hantera EMC och elsäkerhets­aspekter.

För lågspänd spännings­matning hittar våra konsulter smarta kombinationer av switchade och linjära regulatorer som ger både bra pris och energieffektivitet. Vi har konstruerat batterimatad elektronik med krav på lägsta möjliga strömförbrukning.

Kommunikation

Kommunikation inom kretskort, mellan kretskort och mellan enheter ingår i någon form i nästan alla projekt. Vi jobbar med: SPI, I2C, RS232, RS485/422, USB, CAN, NFC, TCP/IP, Visca, Pelco, Comli, Modbus. Vi har vana att arbeta med störningsskyddad och felhanterande kommunikation.

Digitalteknik – FPGA – Videoteknik – Displayer

Efter att ha konstrerat motorstyrning, videohantering och databehandling i FPGA:er så räds vi inte snabba digitala konstruktioner. Behövs det mer beräkningskapacitet än vad en CPU kan erbjuda så konstruerar vi med FPGA:er. Vi har även konstruerat elektronik för styrning av grafiska displayer.

Tålig elektronik

Elektronik för industriella tillämpningar behöver ha hög störtålighet. Skydd för digitala och analog in- och utgångar behövs. De ska tåla felkoppling. Störningar i form av ”burst”, ”surge” och åska kan behöva hanteras liksom höga och låga temperaturer. Konstruktionen måste göras med komponenter som förväntas hålla och finnas att köpa i 10 år eller mer. Vi har konstruerat industriell elektronik som tål -40 °C till +85 °C, som tål fukt och höga störnivåer. Vi har konstruerat elektronik som sitter i mobilmaster som tål direkta åsknedslag.

Felssäkert och skyddat

I många konstruktioner spelar det ingen roll vad som händer när något går sönder. När skydd av person och egendom krävs får utrustningen aldrig bli farlig. Vi är vana att arbeta med felsäkra konstruktioner, elsäkerhetsaspekter, brandskydd, lasersäkerhet mm.

Kopieringsäkrade CPU:er, krypterad programuppdatering, digitalteknik i kopieringsskyddade programmerbara kretsar, motorstyrapplikationer med funktionaliteten i mjukvara. Detta är några metoder som vi använder för att skydda våra kunders konstruktioner mot kopiering.