Calmon Stegmotorteknik AB
FEM, optisk givare och detalj av kretskort

Fler ut­man­ing­ar vi löst

Genom åren har vi tagit oss an och löst många ut­man­ing­ar. Hög­prest­er­ande steg­motor­styr­ning­ar och andra mo­tor­styr­ning­ar. Kraft­elekt­ro­nik, el­säker­het och EMC. In­dust­ri­ell elekt­ro­nik ofta med sen­sor­sy­stem. Vi hjäl­per dig.

Läs mer

Om KraftPowercon

Detalj av kylare, komplett system och KraftPowercons logga

KraftPowercon i Växjö levererar avancerade avbrottsfria kraftlösningar till kunder över hela värden. Bland produkterna finns laddningslikriktare, DC-system och avbrottsfria motordrifter. Systemen för avbrottsfria motordrifter säkerställer att kritiska motordrifter inte påverkas av nätavbrott, överspänningar och andra störningar.

Avbrottsfria motordrifter används exempelvis till smörjoljesystem för gasturbiner. När turbinen är i drift havererar den inom någon sekund om smörjningen upphör. Här duger inte ”funkar nästan”. KraftPowercons produkter måste hålla högsta kvalitet. Oberoende om utrustningen används på en oljeplattform i ishavet eller vid en pipeline i stekande hetta så krävs det alltid hög tillförlitlighet.

Läs mer om KraftPowercon och deras produkter på www.kraftpowercon.com

Utmaningen

Till en ny avbrottsfri motordrift behövdes ett överspänningsskydd. Skyddet är designat för att arbeta med en DC-spänning och ström anpassad för frekvensomriktardrifter. Skadliga spänningsspikar ska blockeras utan att något förstörs eller behöver återställas i skyddskretsen. Skyddet ska även klara in och urkoppling av frekvensomriktarna då dessa är i drift. Utrustningen ska kunna monteras i ett begränsat utrymme. Eftersom felfunktion kan orsaka mycket stora kostnader måste skyddet vara mycket tillförlitligt och funktionaliteten ska säkert kunna verifieras.

Lösningen

Skyddets centrala delar är uppbyggt av en kraftelektronikswitch samt en strömbegränsare. Komponenterna dimensionerades för att uppfylla både maximal prestanda och prisbild. Baserat på kravbild av en kompakt enhet som hanterar höga effekter krävdes kylning. Detta innebar att dimensionera kylbehovet samt optimera placering av kylare och fläkt. Konstruktionen ställde även krav på att hantera fläktbyte under drift och teknisk lösning för detta togs fram. En kompakt mekanisk konstruktion med litet ”footprint” uppnåddes med hjälp av ”flexibarer”, ”tredimensionell” elektronikkonstruktion och nära samarbete med mekanikkonstruktören.

Kraftkretsens funktion i olika drift- och felfall simulerades. Enheten larmar vid osäker funktion. Typprov utfördes på prototyperna innan konstruktionen släpptes ut till kunder.

Resultatet

Valet av en switchad lösning för återinkoppling av nätspänningen gav en extra finess i form av att enheten kan användas för strömbegränsning vid hantering av lägre överspänningar.

Testningen förenklades genom att ingen funktionalitet lades i mjukvara. Logiknivåerna dimensionerades för att ge goda marginaler mot störningar från frekvensomriktare och annan kraftelektronik.

Skyddet har framgångsrikt använts i KraftPowercons avbrottsfria motordrifter sedan 2012. Endast minimalt underhåll av konstruktionen har krävts.

Vad tycker KraftPowercon

"Samarbetet mellan KraftPowercon och Calmon fungerade utmärkt under projektet. Calmon har goda kunskaper och erfarenheter inom kraftelektronik och kan komma med effektiva lösningsförslag för en driftsäker och kostnadseffektiv produkt."