Calmon Stegmotorteknik AB
FEM, optisk givare och detalj av kretskort

Fler ut­man­ing­ar vi löst

Genom åren har vi tagit oss an och löst många ut­man­ing­ar. Hög­prest­er­ande steg­motor­styr­ning­ar och andra mo­tor­styr­ning­ar. Kraft­elekt­ro­nik, el­säker­het och EMC. In­dust­ri­ell elekt­ro­nik ofta med sen­sor­sy­stem. Vi hjäl­per dig.

Läs mer

Om CIS Technic

Rörkamera utan fönster och CIS logga

CIS Technic i Sölvesborg säljer, utvecklar och tillverkar hög­presterande system för video­inspektion av rör. Företaget startade redan 1965 och är en av pionjärerna inom området i Sverige.

Mindre så kallade fastighets­system används vid inspektion och relining av rör i byggnader. CIS har ett stort antal produkter som är anpassade för att ta sig fram i smala och slingrande rör.

För inspektion av rör i vägar används ”inspektions­bussar”. CIS bygger helt kundanpassade bussar till företag och kommuner i Sverige. I bussarna finns både ett kontrollrum och ett utrymme där traktorkameror och annan inspektions­utrustning förvaras. Bussens traktorkameror används för att filma upp till 500 meter in i rör.

Läs mer om CIS Technic och deras produkter på www.cistechnic.se

Utmaningen

Den nya kameran, RTF54, skulle erbjuda filmning in i grenrör och närbilder på rörens väggar. Tre motorer behövdes. Kameran behövde vara liten för att obehindrat ta sig genom skarpa böjar på smala rör. I den glasfiberarmerade kabeln, rörålen, som används för att trycka in kameran i rören fanns begränsat antal av alltför tunna ledare, någon koaxialkabel för videon fanns inte. Strömförsörjning till motorer, kameramodul och belysning måste samsas med kommunikation och analog video. Trots den upp till 500 meter långa kabeln fick videon inte störas av kommunikation eller strömrippel från DC-DC omvandlare och motorstyrning.

Strömförsörjning, motordrivkretsar, dimmer för belysning, videförstärkare, kommunikationskrets och CPU skulle få plats på en allt för liten yta.

Lösningen

En kreativ motorstyrning där endast 4 halvbryggor driver kamerans samtliga 3 motorer konstruerades. Strömbegränsning för att skydda motorerna mot det tuffa livet i rören anpassades för att ge respektive motor maximalt moment utan att riskera överbelastning. För att minimera störningarna från motorerna, speciellt den som satt monterad i direkt anslutning till kameramodulen, filtrerades drivstegets PWM:ade utgångar så att motorerna matades med ren DC-spänning. En accelerometer används för att orientera kameran i horisontalplanet.

Videoförstärkaren och drivaren för kommunikationen anpassades efter rörålens impedans. Även impedansen på filtren för inkommande spänningsmatning optimerades för att undvika bildstörningar orsakade av reflektion i de långa kablarna. Dubbelsidigt montage var självklart liksom direkt inlödning av alla kablar, utrymme för kontaktdon var inte att tänka på.

Resultatet

Efter optimering av motorregulatorer och filter fick CIS en väl fungerade kamera som både kunde användas tillsammans med deras vanliga fastighetskameror och som satellitkamera till deras traktorkameror. Satellitkameran gjorde det möjligt att kontrollera rören in till respektive fastighet samtidigt som rören i gatan kontrollerades. Hur många källare har CIS satellitkamera RTF54 räddat från översvämning orsakad av invuxna rötter från häckar och träd mellan huset och gatan?

Vad tycker CIS

”Jag gillar att jobba med mindre företag som Calmon. Snabb respons och engagerad personal som bryr sig. Calmon är dessutom mycket kompetenta trots att de inte är så många.”
Mikael Kjellgren, ägare