Calmon Stegmotorteknik AB
Detaljer av diverse elektronik och motorer samt naturbild

Experter på motor­styrning – älskar produkt­utveckling

Calmon är ett konsult­företag som älskar teknik och produkt­utveck­ling, det har vi gjort sen 1989. Vi är ledande på utveck­ling av motor­styrningar. Våra experter konstruerar elekt­ronik, mjuk­vara och fin­mekanik för BLDC-, DC- och steg­motor­styr­ningar. Vi konstruerar kraft­elekt­ronik, indust­riell elekt­ronik och mjuk­vara för olika tillämp­ningar. Vi konstruerar avancerade sensor­system. Vi älskar vårt jobb och vi älskar utmaningar.

I vårt väl­utrustade labb har vi nästan all utrust­ning man kan önska för utveck­ling av elekt­ronik, mjuk­vara och rörlig fin­mekanik. I motor­labbet har vi utrustning för analys av motor­styr­ningens samtliga delar. Till­sammans med mätningar i vårt EMC-labb och klimat­kammare kan vi verifiera att produkten fungerar i alla miljöer.

Vår del i Ert projekt kan variera från en kostnads­fri konsult­ation hos Rörelse­doktorn™ till komplett system­ansvar inne­fattande allt från idé­arbete till färdig verifierad produkt. Vi är övertygade om att experter med bra verktyg skapar vinnande produkter. Låt våra experter jobba med era experter. Vi hjälper er.