Calmon Stegmotorteknik AB
FEM, optisk givare och detalj av kretskort

Fler ut­man­ing­ar vi löst

Genom åren har vi tagit oss an och löst många ut­man­ing­ar. Hög­prest­er­ande steg­motor­styr­ning­ar och andra mo­tor­styr­ning­ar. Kraft­elekt­ro­nik, el­säker­het och EMC. In­dust­ri­ell elekt­ro­nik ofta med sen­sor­sy­stem. Vi hjäl­per dig.

Läs mer

Vem är du?

Färdiga produkter, CAD-modeller och kretskort

Innehåller era produkter elektronik, mjukvara eller finmekanik? Calmon är experter på utveckling av produkter innehållande en eller flera av dessa. När de kombineras med en motor så kallar vi det motorstyrning, vår absoluta spjutspets. Vi arbetar inte enbart med produktutveckling, mätning och verifiering utan även med ren rådgivning. Vi är kreativa, lyhörda och kompetenta. Fråga oss om du behöver ett bollplank, ett expertutlåtande eller en färdig beprövad lösning. Vem är du?

Projektledare

Saknar du någon kompetens i ditt team? Behöver teamet ett bollplank eller stöttning? Behöver projektet resursförstärkning? Lirar inte elektronik, mjukvara och mekanik optimalt? Behöver rörelser snabbas upp? Fungerar produkten inte i värme och kyla? Behöver du hjälp med testutrustningar? Funderar du över om din nuvarande konsult har rätt kompetens och verktyg. Vi hjälper dig.

Produktchef

Behöver du ett bollplank för idéarbete kring en ny produktidé? Vill du veta om era produkter kan förbättras? Vill du ha ett andra utlåtande över ett projektförslag från utvecklingsavdelningen? Behöver du hjälp med att utveckla en helt ny produkt? Vi hjälper dig.

Systemkonstruktör

Funderar du på vilken motortyp, storlek och lindning du ska välja? Vilken sorts växel och utväxling blir bäst? Vad påverkar systemets livslängd? Hur mycket ström kommer motorstyrningen förbruka? Behöver du ett bollplank? Behöver du hjälp att konstruera ett delsystem? Behöver du hjälp att räkna på systemet? Vi hjälper dig.

Programmerare

Tappar stegmotorn steg? Behövs snabbare rörelser? Blir motorn för varm? Är positioneringen osäker? Är det svårt att optimera realtidsregulatorer och algoritmer? Räcker tiden i CPU:n inte till för alla motorberäkningar? Behöver du hjälp att mäta på motorns och mekanikens rörelser? Hinner du inte skriva hela programmet? Vi hjälper dig.

Elektronikkonstruktör

Blir drivsteget för varmt? Väser och piper motorn? Blir motorn för varm? Har du problem med EMC? Ser strömmen till motorn konstig ut? Kommer inte motor upp i tillräckligt hög hastighet? Blir kondensatorer varma eller går sönder? Spårar systemet ur i värme eller kyla? Behöver du hjälp att mäta på motorn? Hinner du inte konstruera all elektronik? Vi hjälper dig.

Mekanikkonstruktör

Funderar du på vilken motor och utväxling som passar i ditt projekt? Vill du ha ett mätetal på verkningsgrad eller noggrannheten i växel och transmission? Behöver du ett bollplank när du ska välja transmission? Är positioneringen åt ena hållet perfekt men inte år andra? Låter motorn för mycket? Blir rörelsen inte tillräckligt snabb eller noggrann? Klagar elektronikern och programmeraren på att mekaniken är kass? Blir rörelserna dåliga trots att mekaniken är super? Vi hjälper dig.

Inköpare

Behöver du en alternativ motorleverantör? Behöver du en specifikation att köpa in motorn efter? Tycker du att projektet valt en för dyr motor eller motordrivning? Har toleranskrav på växel och transmission gjort detaljerna för dyra? Behöver du en långsiktig och kompetent leverantör av utvecklingstjänster? Vi hjälper dig.

Kvalitetsansvarig

Behöver du utrustning för kontroll av motorer? Behöver du utrustning för funktionstest av hela produkten? Behöver du hjälp med livslängdstest av produkten? Har komponenter eller produkter problem i kyla eller värme? Måste många motorer eller givare kasseras? Vi hjälper dig.