Calmon Stegmotorteknik AB
FEM, optisk givare och detalj av kretskort

Fler ut­man­ing­ar vi löst

Genom åren har vi tagit oss an och löst många ut­man­ing­ar. Hög­prest­er­ande steg­motor­styr­ning­ar och andra mo­tor­styr­ning­ar. Kraft­elekt­ro­nik, el­säker­het och EMC. In­dust­ri­ell elekt­ro­nik ofta med sen­sor­sy­stem. Vi hjäl­per dig.

Läs mer

Om Acticon

Detalj av kretskort, filterhus med UV och Acticons logga

Acticon i Bankeryd utvecklar och säljer smarta lösningar för ventilation. Ett av Acticons produkt­områden är kökskåpor för storkök. Kåporna kundanpassas för optimal funktion i varje kök. En nyckel­komponent i systemen är Acticons egen­utvecklade filtersystem för fettavskiljning Cyklotec, som sålts framgångsrikt i många år. Ofta räcker dess mekaniska avskiljning. Om värmeåtervinning ska installeras eller när omgivningen är känslig för lukt så behövs bättre avskiljning. En kombination av Cyklotec och UV-system behövs.

Tidigare köpte Acticon ett UV-system från en konkurrent och installerade i sina kökskåpor. Acticon ville ha ett eget UV system. Det nya systemet skulle vara bättre på alla punkter.

Acticon kände till Calmon från ett tidigare projekt med motorstyrning. Calmon fick uppdaget att projektleda och svara för systemets el- och UV-säkerhet samt konsturera elektroniken och mjukvaran till styrsystemet. Designaspekter skulle skötas av Acticons befintliga designer.

Läs mer om Acticon och deras produkter på www.acticon.se

Utmaningen

Alla delar skulle vara ”top of the line”. Säkerhet, användarvänlighet, design, livslängd och enkel installation skulle vara ledord för projektet.

Säkerheten: UV-ljus och det ozon som bildas är farligt. Både personal och köksutrustning måste skyddas. Varken felaktigt handhavande, fel på utrustningen eller fel på ventilationssystemet får göra utrustningen farlig.

Användarvänligheten: Användargränssnittet mot både kökspersonalen och installatörerna skulle vara intuitivt. Fel vid installationen måste undvikas.

Funktionen: Lång livslängd, noggrann tryckmätning. Ballaster i omedelbar närhet av frånluften som kan vara upp till 90 °C. Allt skulle vara kompakt och enkelt att tillverka.

Lösningen

En grafisk färgdisplay med touch valdes som användargränssnitt. Gränssnittet och symboler utvecklades i samarbete med Acticons designer som även designade manöverpanelens kåpa. Manöverpanelen kommunicerar med kraftenheten via ett felsäkert protokoll. Systemet har loggfunktioner samt funktions- och kopieringssäkrad uppdatering av mjukvaran.

Kraftenheten som styr filterenheterna konstruerades så att varken enkelfel eller felaktigt handhavande kan orsaka ozon- eller UV-läckage. En noggrann och kostnadseffektiv tryckgivare utvecklades.

Mekaniken optimerades för tillverkning hos Acticons plåtleverantör. Kylning av ballaster och indikeringar som sitter i filterhuset löstes med en fiffig luftkylning som även förhindrar att fett och ozon kommer i kontakt med ballaster, EMC-filter och andra känsliga delar. Ett oförväxlingsbart kontaktdon för anslutning av tryckmätning och el till styrenheten utvecklades. Felkoppling vid installation är inte längre möjlig.

Resultatet

Det nya systemet UV SAFE™ uppfyller högsta tänkbara säkerhetskrav, är otroligt enkelt att installera och smidigt att underhålla. Den smarta luftkylningen av ballaster och känsliga delar i filterenheten ger lång livslängd. Ett livslängdstest av styrenheten som startades tidigt i projektet kör fortfarande felfritt. Med den acceleration som används har dubbla specificerade livslängden körts. Acticon är idag ledande på denna typ av ventilation i Norden.

Vad tycker Acticon

”Vi har med hjälp av Calmon tagit fram ett unikt och väl fungerande UV-reningssystem för filtrering i storkök. Det har mottagits bättre av marknaden än vad vi kunnat hoppas. Våra kunder värdesätter den utomordentliga funktionen kombinerat med en trygg och säker drift. Allt paketerat i ett system som är lätt att underhålla och hantera för våra användare och brukare, i alla typer av storkök."
Tommy Kreivi Sandell, Försäljningschef