Calmon Stegmotorteknik AB
Komplett ställdon med delar i förgrunden

Ställ­don i mobil­mast

CellMax be­höv­de ett nytt mind­re och bill­ig­are ställ­don till sina an­tenn­er för mo­bil­nät. Calmon hade tid­iga­re hjälpt till med att lösa kvali­tets­pro­blem med mo­torn i det be­fint­liga ställ­donet.

Läs mer
FEM, optisk givare och detalj av kretskort

Fler ut­man­ing­ar vi löst

Genom åren har vi tagit oss an och löst många ut­man­ing­ar. Hög­prest­er­ande steg­motor­styr­ning­ar och andra mo­tor­styr­ning­ar. Kraft­elekt­ro­nik, el­säker­het och EMC. In­dust­ri­ell elekt­ro­nik ofta med sen­sor­sy­stem. Vi hjäl­per dig.

Läs mer

Motorval

Stegmotorer, DC-motorer och BLDC-motorer i olika storlekar

Ofta har valet av motor större betydelse än man anar, det är inte alltid enkelt att inse vilka konsekvenser motorvalet får för andra delar i projektet. Hur påverkas mekaniken, mjukvaran och elektroniken? Vilka systemkrav blir enklare och vilka blir svårare att uppfylla? Att välja rätt utväxling, motortyp, storlek och lindning från början lägger grunden för en lyckad och kostnadseffektiv motorstyrning.

Calmon har massor av erfarenheter att dela när ni ska välja utväxling, motor och lindning. I vårt ”motorarkiv” har vi tillgång till massor av olika motorer som kan användas för test och jämförelser. Vi hjälper dig.

Motortyp

Olika motorer är bra på olika saker. Stegmotorn är robust, har lång livslängd, kräver ingen återkoppling, kan användas utan växel och har ett attraktivt pris men kräver rörelseanalys för att prestera på topp. DC-motorn har den enklaste drivningen, superbilliga varianter finns, kan användas utan återkoppling men kräver återkoppling vid positionering, har begränsad livslängd och kräver högre utväxling. BLDC-motorn är nästa lika robust som stegmotorn, har lång livslängd, har ofta hallgivare som kan användas som återkoppling men är dyrare, kräver högre utväxling och kan kräva ytterligare återkoppling vid positionering.

Samtliga motortyper finns i olika kapslingsklasser, med olika lager och varierande kvalitet och pris. Det är många egenskaper som ska vägas mot varandra. Vi hjälper er välja den motor som är optimal för er applikation.

Uppmätta momentkurvor på stegmotorer

Tillgängligt moment och momentbehov

Tillgängligt moment, speciellt från stegmotorer, påverkas av drivsteg, matningsspänning och inställd motorström. Tillgängligt moment ska matcha lastens momentbehov. Att hitta en lämplig kombination av motor, drivsteg och transmission kräver data på hur kombinationen presterar och vad lasten kräver, ibland vid olika temperaturer.

Sällan finns datablad för motorn med rätt drivning, momentkurvan behöver mätas upp. Lastens momentbehov kan behöva mätas. Prata med Calmon, vi hjälper er mäta på motor och drivsteg med eller utan växellåda samt på lasten.

Val av storlek och lindning

Att välja en för stor motor för ”säkerhets skull” är sällan bra: den tar mer plats, väger mer, kostar mer, låter mer, kräver större drivsteg och drar mer energi. Att använda en lagom stor motor ger alltid bättre prestanda och spar pengar. Rätt val av utväxling och motorlindning gör att motorns fulla prestanda kan utnyttjas. Standardmotorer brukar finnas med några olika lindningar. För inbyggda motorstyrningar är tillverkningsvolymerna ofta så höga att motorn kan kundanpassas. Utöver lindning kan då oftast motorn anpassas med kugg- eller rem-hjul, givare, kablage etc. för att direkt kunna monteras i applikationen. Calmon hjälper er välja och kundanpassa motorn.

Graf med spridning i startström baserat på temperatur

Prestera när det gäller

Motorer används i allt tuffare miljöer, krav på korrosions­tålighet, täthet och temperatur­område finns i många applikationer. Speciellt i kostnads­pressade tillämpningar, där mycket billiga motorer måste användas, krävs verifiering av prestanda i rätt miljö. I finmekaniska system med små motorer kan kyla och värme vara stora utmaningar. Minsta trögning i ett lager eller ökad viskositet i fett kan äventyra funktionen. Calmon hjälper er mäta på motorer, deras givare och växellådor i klimatkammare. Prestanda mellan -70 °C och +180 °C kan kontrolleras liksom inverkan av fukt.

Alternativleverantör

Att hitta en alternativleverantör till en befintlig motor kräver ofta mer eftertanke och arbete än vad man först tror. Beroende på hur applikationen ser ut kan många parametrar behöva matchas: mekaniska mått, toleranser, EMK-konstant, lindningsresistans, strömtålighet, överlasttålighet, tröghetsmoment, arbetstemperatur, livslängd, ljudbild, EMC-prestanda, kvalitet, pris, listan kan göras lång. Sällan är alla egenskaper kritiska. Vi hjälper er göra specifikationer som tillåter alternativa motorer. Vi hjälper er hitta alternativa motorer och att verifiera deras prestanda. Vi har designat system där drivsteg och mjukvara anpassar sig efter motorn. Motorer med stora skillnader kan prestera lika i systemet.