Calmon Stegmotorteknik AB
En VariMax motorstyrning

Rot­era­nde värme­väx­lare

IBC är en svensk till­verk­are av mo­tor­styr­ning­ar för rot­erande värme­väx­lare. Deras pro­dukt­er säljs över stora delar av värld­en. I sam­arbete med Calmon ut­veck­lades deras steg­motor­bas­er­ade styr­ning, Vari­Max.

Läs mer
FEM, optisk givare och detalj av kretskort

Fler ut­man­ing­ar vi löst

Genom åren har vi tagit oss an och löst många ut­man­ing­ar. Hög­prest­er­ande steg­motor­styr­ning­ar och andra mo­tor­styr­ning­ar. Kraft­elekt­ro­nik, el­säker­het och EMC. In­dust­ri­ell elekt­ro­nik ofta med sen­sor­sy­stem. Vi hjäl­per dig.

Läs mer

Elektronik och mjukvara

Olika motordrivsteg, övriga kretskort, motorer och kod

Elektronik och mjukvara för motorstyrning har mycket gemensamt med elektronik och mjukvara i allmänhet. Vissa detaljer kräver trots det oftast extra omtanke och erfarenhet. Switchade drivsteg ställer krav på EMC och ibland även elsäkerhet. Mönsterkort måste hantera höga strömmar och spänningar samtidigt som låga spänningar över shuntmotsånd ska mätas noggrant. Mjukvaran måste ha exakt rätt timing. Rörelseanalys förenklar utveckling av elektronik och programvara för motor­styrningar. Vi hjälper dig.

Switchade konstruktioner

I switchade konstruktioner måste snabba spännings­flanker, höga strömmar och strömderivator hanteras på mönsterkortet utan att EMC-problem eller problem med kylning uppstår. Kondensatorer måste dimensioneras med avseende på livslängd, användnings­temperatur, rippelströmmar och spännings­derivator. EMC-filter måste konstrueras så att de inte mättas och inte ger upphov till ringningar eller värme. Oscilloskop, snabba diffprobar och strömprobar behövs för att effektivt kunna mäta på konstruktionen.

Noggrann strömmätning

Vi är vana att hantera de millivolt­signaler som måste mätas över strömshuntar samtidigt som stora strömmar går genom shuntarna. För noggrann och tyst motordrivning krävs noggrann strömmätning. För noggrann strömätning krävs kopplingar som varken påverkas av resistiv, kapacitiv eller induktiv överhörning från ledare med höga strömmar och noder med switchande spänning. Både konstruktion av schema och mönsterkort måste göras rätt.

EMC och elsäkerhet

All elektronik måste klara relevanta EMC-krav. Höga spänningar och höga strömmar komplicerar layout och EMC-filter. Fler och dyrare EMC-komponenter eller mer mätningar i EMC-labb krävs för att konstruktionen ska bli godkänd. Calmon har eget EMC-labb där vi enkelt kan jämföra olika alternativa komponenter och lösningar för att minska kostnader. Vi är vana vid begrepp som PELV, SELV-kretsar, dubbel­isolering, isolations­avstånd och krypavstånd. Vi kan konstruera system som är säkra trots enkelfel och program­urspårningar.

Mätningar av motorspänningar och strömmar, EMC-komponenter

Rätt algo­ritmer och rätt timing

Mjukvara för motorstyrning blir hela tiden mer och mer komplex. Kraftfulla och billiga CPU:er med massor av beräknings­kapacitet skapar nya möjligheter att smartare styra både drivsteg och rörelser. Komplexa algoritmer i kombination med extrema krav på realtid och tidsriktighet gör att utveckling av mjukvaran hela tiden försvåras. Prioritet mellan olika processer och latenstider måste hanteras. Realtidsanalys i kombination med mätning av motorström och rörelseanalys krävs för att på ett effektivt sätt verifiera beräkningar och timing i mjukvaran.

Kopieringsskydd och förberett för optimering

Bra prestanda på motordrifter kräver realtidsanalys av mjukvarans variabler och rörelseanalys av mekanik, motor och drivsteg. Våra elektronik­konstruktioner och vår mjukvara är förberedda för detta. Vi vet värdet av funktionalitet som loggar data i fält för felsökning och framtida produkt­förbättringar. Vi vet värdet av att skydda sin produkt, vi erbjuder krypterad uppdatering av programvara i fält och kopierings­skyddad mjukvara.