Calmon Stegmotorteknik AB
Komplett ställdon med delar i förgrunden

Ställ­don i mobil­mast

CellMax be­höv­de ett nytt mind­re och bill­ig­are ställ­don till sina an­tenn­er för mo­bil­nät. Calmon hade tid­iga­re hjälpt till med att lösa kvali­tets­pro­blem med mo­torn i det be­fint­liga ställ­donet.

Läs mer
FEM, optisk givare och detalj av kretskort

Fler ut­man­ing­ar vi löst

Genom åren har vi tagit oss an och löst många ut­man­ing­ar. Hög­prest­er­ande steg­motor­styr­ning­ar och andra mo­tor­styr­ning­ar. Kraft­elekt­ro­nik, el­säker­het och EMC. In­dust­ri­ell elekt­ro­nik ofta med sen­sor­sy­stem. Vi hjäl­per dig.

Läs mer

Systemdesign

Blandad elektronik, mekanik, motorer och kod

Om pris eller prestanda inte spelar roll, om en motor­styrning som ”funkar nästan” är god nog, då är system­designen inte kritisk. Det kan vara frestande att välja en ”färdig” lösning från nätet. Tyvärr är den ”färdiga” Arduino-lösningen och motorerna från Ebay sällan varken den snabbaste eller bästa vägen till målet. Varje applikation har sina unika krav och förutsättningar.

Calmon har konstruerat motorstyrningar sen 1989, utnyttja vår erfarenhet, våra färdiga byggblock och vår kodbas. Använd oss som bollplank eller låt oss göra hela eller delar av er systemdesign. Vi hjälper er.

Systematisk och agil designprocess

Inbyggd motorstyrning innebär att många mekaniska delar kommer verktygsbindas, sena ändringar kostar och tar lång tid. Vår erfarenhet gör att vi tidigt kan bedöma vilka krav som blir svåra att uppfylla och var vi måste ha flexibilitet. Under systemdesignen har vi täta kontakter med ansvariga för produktkrav och mekanikkonstruktion. Vi fokuserar på motorstyrningens realiserbarhet och dess förmåga att hantera osäkra krav. Tidiga beräkningar, simuleringar och relevanta funktionsprototyper på kritiska delsystem och att med mätningar verifiera dessa ingår i vår designprocess. När krav hanteras rätt kan den agila processen behållas i hela projektet.

Exempel på kompletta rörelsesystem med motor och transmission

Ett kreativt bollplank

De första frågorna vi ställer oss när vi deltar i system­designen av en motorstyrning är: Vad ska röras? Hur ska det röras? Att tidigt och förut­sätt­nings­löst ställa dessa frågor skapar möjligheter för kreativt nytänkande. Nästan alltid används huvuddelen av den tillförda energin till att förflytta motor och mekanik, endast en bråkdel till att flytta nyttolasten. Vi är vana att vara bollplank. Vi diskuterar hur motor, drivsteg och mekanik tillsammans, så enkelt och kostnadseffektivt som möjligt, får nyttolasten att göra de önskade rörelserna.

Vi är vana att räkna på rörelsystem

Styrningens krav på noggrannhet, hastighet, kostnad, verkningsgrad och ljud påverkar hur chassi och transmission kan konstrueras. Vi har mätt på många rörelsesystem och sett hur ett vekt chassi påverkas av snabba rörelser Vi vet när tidiga beräkningar av tröghetskrafter är viktiga.

Motorval och växel påverkar många systemegenskaper: dynamiska prestanda, positionerings­noggrannhet, motorstorlek, ljud och förmågan att hantera lastvariationer. Att välja en lämplig kombination av motor, typ av växel och utväxling kräver, utöver erfarenhet, beräkningar och ibland även mätningar. Vi kan mäta, vi har erfarenhet och vi är vana vid att räkna på rörelsystem.

Vi har läst det finstilta

Att välja komponeter till kostnadseffektiva motorstyrningar kräver koll på detaljer. Hur påverkas delarna av temperatur, hur åldras de, hur länge håller de, vilken stegnoggrannhet har motorn med den aktuella drivningen, hur beror momentet av temperaturen, vilket absolutfel har kodskivan och hur påverkar detta min hastighetssignal? Ofta räcker det inte att bara läsa datablad, all information står inte ens i det finstilta. Information i datablad, erfarenheter, beräkningar, nya samt tidigare mätningar kan behöva kombineras. Vår lista med kunskaper om detaljer är mycket lång. Erfarenhet hjälper oss att fokusera på det som är viktigt i varje enskilt fall.