Calmon Stegmotorteknik AB
Detalj av filterkåpa till storköksventilation

System för stor­köks­vent­ilat­ion

Acticon ut­veck­lar och säl­jer kre­ati­va pro­dukt­er för vent­il­at­ion. Ett pro­dukt­om­råde är stor­köks­vent­il­at­ion. Calmon har an­svar­at för ut­veck­ling­en av de­ras sy­stem för fett och lukt­re­dukt­ion med UV-ljus och ozon.

Läs mer
FEM, optisk givare och detalj av kretskort

Fler ut­man­ing­ar vi löst

Genom åren har vi tagit oss an och löst många ut­man­ing­ar. Hög­prest­er­ande steg­motor­styr­ning­ar och andra mo­tor­styr­ning­ar. Kraft­elekt­ro­nik, el­säker­het och EMC. In­dust­ri­ell elekt­ro­nik ofta med sen­sor­sy­stem. Vi hjäl­per dig.

Läs mer

EMC-labb

Antenn, spektrum och EMC-komponenter

All elektronik måste uppfylla EMC-krav. Vi arbetar med motorstyrningar och kraftelektronik men även med snabba digitala konstruktioner, FPGA:er, snabba minnen och videoteknik. I dessa konstruktioner ingår hantering av utstrålade och ledningsbundna störningar som en del i konstruktionsarbetet redan från projektstart. Vi arbetar också med elektronik för känsliga sensorsystem. Här kan påtryckta störningar orsaka problem. Demodulation och likritning av HF-signaler och vikningsfenomen i snabba AD-omvandlare får inte orsaka problem.

Mätningar och utrustning

  • Skärmat rum 5,5 x 3,3 x 3,3 m med filtrerade signalingångar samt en- och trefas strömförsörjning. Här utför vi mätningar av utstrålade och i viss omfattning även påtryckta störningar
  • Antenn och EMC analysator med trackingenerator 9 kHz till 3 GHz
  • RF-signalgenerator och effektförstärkare
  • LISN, CDN:er, RF-strömprob mm för mätning av ledningsbundna störningar
  • ESD-pistol för kontroll av tålighet mot statisk elektricitet
Mätning av utstrålade störningar före och efter åtgärd

Calmon tar EMC på allvar

EMC-problem är en vanlig orsak till förseningar i projekt. Ett eget EMC-labb gör att vi tidigt och utan tidsspill kan undersöka EMC-risker i konstruktionerna. Närheten till EMC-mätningar gör att vi snabbare hittar en robust och kostnadseffektiv lösning. Den i panik, på den ackrediterade mätplasten, ihopslängda ofta dyra lösningen undviks.

Att ha tillgång till EMC-labbet när vi misstänker att konstruktionen kan ha EMC-problem är en trygghet för oss och våra kunder. Sena EMC-problem vill ingen ha, därför ska det vara är det enkelt att mäta tidigt i projektet, det är det hos oss på Calmon.

Utnyttja vårt EMC-labb

Utöver att vi använder vårt EMC-labb för mätningar på det vi utvecklar så erbjuder vi våra kunder tillgång till vårt EMC-labb även för andra mätningar. Behöver du råd om EMC-säker konstruktion eller hjälp att mäta, fråga oss. Vi utvecklar både produkter med kraftiga störkällor och med känsliga signaler. Vi har löst EMC-problemen på dessa.

På bilden ses utstrålade störningar från en av våra kunders produkter. Överst, standard-åtgärder hjälper inte. Mitten, en förmodad störkälla bortkopplad ledde till att problemet försvann. Nederst, problemet löst genom åtgärder vid störkällan.

Vårt EMC-labb har vi haft sen 2002 och EMC har vi alltid arbetat med. Vi hjälper dig lösa EMC-problem.