Calmon Stegmotorteknik AB

Examensarbete

Student vid arbetsplats med mätinstrument och detaljer av kretskort

Ett bra exjobb ska vara ett win–win för studenten och för oss. Arbetet ska vara anpassat till dina intressen och förut­sätt­ningar och till våra behov. Listan nedan är några förslag som speglar behov som vi har för närvarande men du är välkommen att kontakta oss om ett exjobb anpassat till dig. Har du en idé som ligger inom våra kompetens­områden så hör av dig. Sannolikheten är stor att vi är intresserade. Självklara teknikområden är elektriska motorer, drivsteg och sensorteknik men mycket annat kan också vara intressant för oss. Mer info om våra kompetensområden hittar du på resten av vår hemsida.

Vi tycker att sommar- och examensarbeten är en utmärkt väg in i företaget. Om du vill jobba med kul teknik och vara delaktig i att uppnå vår högt ställda ambition så hör av dig. Vi kan, för dig med rätt förutsättningar och ambition, erbjuda inte bara ett exjobb utan även en väg till ett tekniskt utmanande och spännande arbete.

Tillgängliga examensarbeten

Listan med aktuella examensarbeten uppdaterades senast 2018-01-10.

Testkort för CPU-baserat stegmotordrivsteg

Arbetet består i att konstruera ett PWM-baserat drivstegskort till Calmons motormätsystem. Arbetet bedöms vara av lämplig omfattning för ett examensarbete för en till två studenter på högskoleingenjörsnivå.
Exjobb

Verifiering av prestanda för noggrant analogt mätkort

Arbetet består i att testa och verifiera ett noggrant analogt mätkort till Calmons motormätsystem. Arbetet bedöms vara av lämplig omfattning för ett examensarbete för en till två studenter på högskoleingenjörsnivå.
Exjobb

Testobjektskommunikation

Calmons ramverk för tester ska utökas för att kommunicera mellan ett testprogram och en mikroprocessor. Ett protokoll ska specificeras och programmeras i Matlab samt C/C++. Arbetet bedöms vara av lämplig omfattning för ett examensarbete för två studenter på högskoleingenjörsnivå.
Exjobb

Anpassning av SPI-protokoll i FPGA

En anpassning av ett SPI-baserat protokoll för kommunikation med en befintlig DAC ska implementeras i en FPGA. En adapter baserad på ett testkort för aktuell FPGA ska även konstrueras. Arbetet bedöms vara av lämplig omfattning för ett examensarbete för en till två studenter på högskoleingenjörsnivå.
Exjobb

Egen exjobbsidé

Har du en idé om ett examensarbete som rör elektriska motorer, drivsteg, sensorteknik eller annat som ligger inom våra kompetensområden? Mer info om våra kompetensområden hittar du här och på resten av vår hemsida.