Calmon Stegmotorteknik AB

Gymnasiearbete

Praktikant vid arbetsplats med mätinstrument och detaljer av kretskort

Vi på Calmon vill stötta dig som gillar teknik. Vi jobbar med produkt­utveckling. Bland annat med styrningar för små elektriska motorer, elektronik­konstruktion, programmering och elektrisk mät- och reglerteknik. För att visa hur kul detta är så erbjuder vi gymnasie­elever på TE, EE och NA att göra sitt GY arbete hos oss. Vi vill inspirera unga mäniskor till att bli bra tekniker och vi vet hur viktigt det är med praktiska erfarenheter för att hitta glädjen och motivation för att tillgodogöra sig teoretiska kunskaper på högskolenivå, därför erbjuder vi detta.

GY-arbetets inriktning

Du kan välja ett arbete från vår lista med förslag men även välja ett GY-arbete som du själv brinner för. Ett eget val måste anknyta till programmering, elektronik, mätteknik, reglerteknik, elmotorer eller mekatronik.

Förslag på arbeten:

Praktikant med mätinstrument och dator, lödning och spridda motorer
  • Marknads­undersök­ning & test­körning av open source mjukvara för motor­styrning. Hur bra är dessa?
  • Marknads­undersök­ning & test­körning av motorstyrning med Arduino.
  • Marknads­undersök­ning & test­körning av hjulmotorer (för cyklar, balansbrädor mm). Kan dessa användas till andra tillämpningar?
  • Marknadsundersökning & test­körning av ytterrotormotorer typ ”drönare” hur kan dessa lindas och anpassas för andra applikationer som är lågvarviga?
  • Marknadsundersökning & test­körning av billiga DC-motorer. Hur dåliga är de? Hur testas livslängd? Går det att få tag på motorer med specificerade prestanda?
  • Marknadsundersökning & test­körning av Bluetooth lösningar som fungerar med mikroprocessorer typ STM32.
  • Konstruktion av tvåaxlig ”motorlabyrint” som kan användas för demo av Calmons motordrivsteg.
  • Anpassning av Calmons motordrivsteg för styrning från PLC via Modbus RTU.
  • Marknadsundersökning & test­körning av hjälpmedel för montering och lödning av prototypkretskort med ytmonterade komponenter.
  • Konstruktion av mönsterkort enligt Calmons nya rutiner och samtidig utvärdering av rutinerna.

Hur stöttar vi dig

Du får tillgång till erfarna produkt­utvecklare att diskutera dina idéer med. Vi kan också hjälpa dig med råd om hur du ska göra och var du hittar information som behövs. Du får tillgång till professionella instrument och verktyg som underlättar ditt arbete och du får tillgång till en arbetsplats i våra lokaler. Du får också hjälp med viss materiel som behövs för ditt projekt.

Vad förväntar vi oss av dig

Att du tar ditt projekt på allvar, ju mer tid du lägger ner desto mer stöd kommer du få. Vi kommer inte göra jobbet åt dig men ge dig insyn i hur arbete med produktutveckling bedrivs och förutsättningar att lyckas med ett GY-arbete utöver det vanliga.

Ansökan

Om du tycker detta låter intressant så hör av dig till oss, du är också välkommen att hälsa på (hör av dig i förväg). Utöver att ha diskuterat arbetet med oss så vill vi ha ditt CV och ett färskt betygsutdrag som visar var du befinner dig i din utbildning och vilka kurser du läst. Vi anser att det är en fördel att vara två som arbetar tillsammans med GY-arbetet.

Vill du ha kontakt så ring 0454-75 90 71 eller mejla till jobb(snabelA)calmon.se.